Diensten

JORIS uw allround financieel specialist voor: 

 • Inrichten en onderhouden van de administratieve organisatie;
 • Analyseren van bedrijfsrisico’s;
 • Ontwikkelen en analyseren van strategische scenario’s;
 • Bepalen en beheersen van kritieke prestatie indicatoren (KPI’s);
 • Budgetteren en forecasten;
 • Ontwerpen en beheren van managementinformatiesystemen;
 • Maken van investeringsanalyses;
 • Begeleiden van acquisities;
 • Onderhandelen met banken en verzekeringsmaatschappijen over kredieten en verzekeringsvoorwaarden;
 • Fungeren als contactpersoon voor de controlerend accountant en fiscalist.

Financieel specialist
JORIS is financieel specialist voor financiële vraagstukken van uw onderneming. Vraagstukken die centraal komen te staan in geval van verandertrajecten (zoals fusies, overnames, groeiende organisaties en reorganisaties). Als u niet de juiste kennis of capaciteit in huis heeft kan dit een bottleneck vormen. De trajecten in tijden van verandering zijn vaak complex en tijdrovend. Om dit in goede banen te leiden is een ruime ervaring en expertise noodzakelijk. Juist, daar heeft u JORIS voor! JORIS maakt complexe zaken weer simpel en zorgt ervoor dat u op elk moment ‘aan de juiste knoppen’ kunt draaien. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen, is realtime overzicht en inzicht in de financiële administratie noodzakelijk, in elke fase van het traject. JORIS brengt u snel weer in control!

Sturen op maximale resultaten 

JORIS lost de problemen op door de oorzaak weg te nemen. JORIS biedt door zijn ruime ervaring en expertise snel inzicht in de oorzaak én de kansen. Ook voor de realisatie van deze veranderingen is JORIS uw partner. Hij bekijkt samen met u welke bedrijfsprocessen u moet stroomlijnen om hoogste (financiële) resultaten te behalen.

Plezierig en daadkrachtig
JORIS werkt voor middelgrote ondernemingen en groeiende ondernemingen zonder CFO of  controller. Voorafgaand worden de afspraken goed vastgelegd, zodat u altijd weet waar u aan toe bent. JORIS zorgt ervoor dat op een plezierige en daadkrachtige wijze resultaten worden geboekt.

 

Een goede communicatie
Uiteraard houdt JORIS bij de uitvoering van de werkzaamheden altijd rekening met de sociale aspecten die in de praktijk ook een grote rol spelen. Een goede communicatie met alle stakeholders, is dan ook van groot van belang om processen op een efficiënte wijze te stroomlijnen.

Een passende oplossing
“Als uw bedrijf groeit, heeft dat een groot effect op de bedrijfsvoering en uw financiële administratie. Zo neemt u bijvoorbeeld personeel in dienst of verkent u nieuwe markten. Een bedrijfsgroei kent echter ook valkuilen. Ik begeleid u in dit proces en breng uw organisatie stapsgewijs naar het volgende level. Middels een uitgebreide analyse breng ik samen met u de huidige situatie en de te nemen vervolgstappen in kaart. Ik bied altijd maatwerk, een passende oplossing helemaal afgestemd op uw situatie en organisatie.“

Verandering tijdens bedrijfsgroei

Heeft u door een sterke groei, het gevoel achter de feiten aan te lopen? JORIS stroomlijnt uw financiële zaken en processen zodat u van ‘out of control’ weer ‘in control’ bent. Anders gezegd, u beschikt snel over de juiste informatie om goede beslissingen te kunnen nemen, zodat uw organisatie naar de toekomst toe nog succesvoller wordt.

Waarom JORIS?

 • Financieel specialist in verandertrajecten
 • Aantrekkelijke tarieven
- Een goede communicatie als managementinstrument
 • Korte lijnen, snel schakelen
 • Snel beschikbare en kwalitatief goede cijfers en weer terug ‘in control’
 • Altijd maatwerk
 • 
JORIS is een gecertificeerd accountant waardoor hij staat voor kennis en kwaliteit.