Category : Kostprijscalculatie

Weet je wel wat dit plasje kost?

Ook in de tweede seizoenshelft is Van Unen Finance weer zichtbaar met een reclamecampagne bij NAC Breda. In samenwerking met Media Mirror is deze reclamecampagne zichtbaar in de vorm van spiegelreclame in de toiletten van het hoofdgebouw.

Doel van de campagne is om ondernemingen en organisaties bewust te maken van de kosten.

Zicht op de kosten is van oudsher een belangrijk thema voor ondernemingen en organisaties. De afgelopen jaren is dit, met de wereldwijde financiële crisis, alleen nog maar belangrijker geworden. Helder inzicht in kosten zijn belangrijk voor het nemen van beslissingen. In dit kader is de kostprijscalculatie een waardevol instrument.

Een kostprijscalculatie draagt bij aan een beter presterende en efficiëntere organisatie. Een kostprijscalculatie biedt u zicht op de werkelijke kosten van uw producten en diensten, waarmee u gericht kunt sturen op de kostenefficiency van uw organisatie. Met een kostprijscalculatie kunnen bovendien de cost-drivers haarscherp in beeld worden gebracht, zodat u zicht heeft op de factoren die per product of dienst de kosten in grote mate beïnvloeden. Daarnaast kan een kostprijscalculatie helpen bij het maken van een verantwoorde keuze om (nieuwe) productcombinaties al dan niet te introduceren op de markt.

Er zijn verschillende methoden om te komen tot een kostprijscalculatie. De karakteristieken van uw onderneming en organisatie bepalen welke methode het beste aansluit bij uw situatie.

JORIS kan u ondersteunen bij kostprijscalculaties met ontwerp en implementatie van een passend kostprijsrekenmodel en de uitvoering van kostprijscalculaties.