Category : Financieel specialist

Hoe innoveert uw organisatie het businessmodel?

De noodzaak om aan de slag te gaan (en te blijven) met businessmodel innovatie is in vrijwel alle branches en beleidsvelden doorgedrongen. De uitdaging is om tijdig nieuwe, slimmere, manieren te vinden waarop de organisatie waarde creëert en zich waarde toe-eigent (i.e., value creation, value capture). Bij voorkeur op een wijze die niet al te snel geïmiteerd kan worden door concurrenten. Het vraagstuk gaat daarmee een stap verder dan ‘slechts’ productvernieuwing.

Denkt uw organisatie na over de vernieuwing van uw strategische businessmodel en wat de impact is op het bijbehorende organisatiemodel?

Stelt u de volgende vragen voor uw organisatie:

  • Welke elementen van mijn business model maken nu het verschil?
  • Welke onderdelen behoeven aanpassing?
  • Op basis van welke analyses kan ik die inschatting maken en welke denkmodellen en instrumenten horen daarbij?

Graag wil ik vrijblijvend met u sparren welke financiële impact deze nieuwe business modellen op uw organisatie hebben.

Bron: NBA