Author:

Concurrentievoordeel dankzij een data gedreven organisatie

Technologie heeft zich in het afgelopen decennium enorm ontwikkeld. We zijn tegenwoordig allemaal met elkaar verbonden, dag en nacht, 7 dagen per week. Hierdoor zijn we privé gewend geraakt om direct antwoorden op vragen te krijgen. Dat wordt ook tijdens het werk verwacht. Door data te analyseren, kunnen we snel bevredigende antwoorden krijgen. Een datagedreven organisatie speelt in op de behoeften die deze tijd met zich mee brengt.

Hoe transformeert u naar een datagedreven organisatie?

Hoe zorgt u dat uw organisatie een cultuur ontstaat waarin data-analyse de drijfveer van de business wordt? Een bedrijfscultuur waarin data de spil van de business is, ontstaat niet van de een op de andere dag.

Een datagedreven bedrijfscultuur, is een ander soort bedrijfscultuur met andere soorten relaties tussen IT en de business. Ze zullen meer dan voorheen moeten samenwerken richting hetzelfde einddoel. In de traditionele samenwerking analyseert de BI-afdeling de data en rapporteert aan de business. Op deze manier kreeg de business wel antwoorden, maar begreep ‘het waarom’ niet. Daarnaast bleven veel (vervolg-)vragen onbeantwoord en de analyse ging veel te langzaam voor de huidige business.

Leiders  die de transformatie aanjagen

Wilt u een cultuurverandering?  Dan is het van groot belang om leiders binnen de organisatie te identificeren die de drijvende kracht achter deze verandering kunnen zijn. Door de juiste medewerkers sponsor van de vooruitgang te maken, wordt de kans op slagen een stuk groter.

Concurrentievoordeel dankzij data

Wilt u ook beschikbare data omzetten in inzichten en concurrentievoordeel? Transformeer dan zo snel mogelijk naar een datagedreven bedrijfscultuur.

 

Continue Reading

Hoe innoveert uw organisatie het businessmodel?

De noodzaak om aan de slag te gaan (en te blijven) met businessmodel innovatie is in vrijwel alle branches en beleidsvelden doorgedrongen. De uitdaging is om tijdig nieuwe, slimmere, manieren te vinden waarop de organisatie waarde creëert en zich waarde toe-eigent (i.e., value creation, value capture). Bij voorkeur op een wijze die niet al te snel geïmiteerd kan worden door concurrenten. Het vraagstuk gaat daarmee een stap verder dan ‘slechts’ productvernieuwing.

Denkt uw organisatie na over de vernieuwing van uw strategische businessmodel en wat de impact is op het bijbehorende organisatiemodel?

Stelt u de volgende vragen voor uw organisatie:

 • Welke elementen van mijn business model maken nu het verschil?
 • Welke onderdelen behoeven aanpassing?
 • Op basis van welke analyses kan ik die inschatting maken en welke denkmodellen en instrumenten horen daarbij?

Graag wil ik vrijblijvend met u sparren welke financiële impact deze nieuwe business modellen op uw organisatie hebben.

Bron: NBA

Weet je wel wat dit plasje kost?

Ook in de tweede seizoenshelft is Van Unen Finance weer zichtbaar met een reclamecampagne bij NAC Breda. In samenwerking met Media Mirror is deze reclamecampagne zichtbaar in de vorm van spiegelreclame in de toiletten van het hoofdgebouw.

Doel van de campagne is om ondernemingen en organisaties bewust te maken van de kosten.

Zicht op de kosten is van oudsher een belangrijk thema voor ondernemingen en organisaties. De afgelopen jaren is dit, met de wereldwijde financiële crisis, alleen nog maar belangrijker geworden. Helder inzicht in kosten zijn belangrijk voor het nemen van beslissingen. In dit kader is de kostprijscalculatie een waardevol instrument.

Een kostprijscalculatie draagt bij aan een beter presterende en efficiëntere organisatie. Een kostprijscalculatie biedt u zicht op de werkelijke kosten van uw producten en diensten, waarmee u gericht kunt sturen op de kostenefficiency van uw organisatie. Met een kostprijscalculatie kunnen bovendien de cost-drivers haarscherp in beeld worden gebracht, zodat u zicht heeft op de factoren die per product of dienst de kosten in grote mate beïnvloeden. Daarnaast kan een kostprijscalculatie helpen bij het maken van een verantwoorde keuze om (nieuwe) productcombinaties al dan niet te introduceren op de markt.

Er zijn verschillende methoden om te komen tot een kostprijscalculatie. De karakteristieken van uw onderneming en organisatie bepalen welke methode het beste aansluit bij uw situatie.

JORIS kan u ondersteunen bij kostprijscalculaties met ontwerp en implementatie van een passend kostprijsrekenmodel en de uitvoering van kostprijscalculaties.

Joris plakt geen pleisters

In augustus 2013 gooit Joris van Unen het roer om. Na elf jaar ervaring in de accountancy besluit hij voor zichzelf te beginnen als financial, op zoek naar vrijheid, afwisseling en inspiratie. Hij praat met diverse detacheerders over mogelijke samenwerking. Nu, eind 2015, spreken we Joris over zelfstandig ondernemen en ontwikkelingen in zijn vak.

Joris (35) woont in Breda en kijkt je vriendelijk onderzoekend aan vanaf de homepage van vanunenfinance.nl. Op de vraag welk consumentenmerk het best bij zijn persoonlijkheid past, is zijn antwoord: ‘Apple. Ik kan zo’n visie als die van Steve Jobs wel waarderen. Dat je de drive hebt om iets nieuws op de markt te brengen, waarvan de mensen nog niet weten dat ze het nodig hebben. Van hem heb ik opgepikt dat je je dromen moet najagen. Mijn droom was om voor mijzelf te beginnen.’ En het ondernemen bevalt Joris uitstekend. ‘Je bent als eenpitter misschien iets minder de beslissende factor in een project, maar mijn belangrijkste ijkpunt is of ik plezier heb in mijn opdrachten. En dat heb ik meer dan ooit.’

Vraag naar snelle kwaliteit

Wat Joris op dit moment vooral ziet gebeuren in de wereld van financials is een toenemende vraag naar snelle kwaliteit. ‘In de afgelopen jaren hebben organisaties allerlei automatiseringsslagen gemaakt. En nu willen directies en managers steeds sneller beschikken over kwalitatief goede cijfers. De realiteit is echter dat bedrijfsomgevingen daar vaak nog niet goed op ingericht zijn, zowel qua mensen als qua systemen. En dan gaat het met name om de koppeling van alle data voor het totaaloverzicht. Ik merk dat ik steeds vaker wordt ingeschakeld om alle lijntjes te verbinden.’

Wortels van het probleem

En waarom kiezen zij dan voor Joris? ‘Wat ik teruggespeeld krijg, is dat ik communicatief sterk ben en me goed kan verplaatsen in de diverse afdelingen van een organisatie. Dat is een voordeel van mijn accountancy-achtergrond. Mijn motto is dat je geen pleisters moet plakken, maar de wortels van het probleem moet aanpakken. Ik duik echt de organisatie in en dan kom je soms bij afdelingen uit die niets met finance te maken hebben. Maar dat vind ik juist de uitdaging, dat je het dan toch voor elkaar krijgt. En daarvoor moet het vooral klikken.’

Reality check

Met ruim twee jaar zelfstandig ondernemerschap op de teller, weet Joris één ding zeker: ‘Als je mij vraagt wanneer iemand een goede interim-financial is, dan is het voor de hand liggende antwoord dat je flexibel moet zijn, je moet kunnen inleven in organisaties en mensen en dat je vaktechnisch onderlegd moet zijn. En dat is ook allemaal waar, maar ik heb inmiddels wel geleerd dat je vooral goed met mensen moet kunnen omgaan. Dat is de belangrijkste succesfactor. Als je dat niet kunt, moet je je serieus afvragen of je in deze business op je plek bent.’

bron: http://www.laudame.nl/freelancers/testimonials/testimonial:joris-van-unen.htm

 

Continue Reading

Waarom een interim controller?

Uw huidige controller moet door omstandigheden tijdelijk worden vervangen. Of heeft uw onderneming extra capaciteit en kennis nodig bij een verandertraject, dan is het in huis halen van een interim controller een goede zaak. Hierdoor wordt tijdelijk extra werk verzet en u haalt extra kennis in huis.

Nog meer redenen om een interim controller in te schakelen:

 • Inrichten en onderhouden van de administratieve organisatie;
 • Analyseren van bedrijfsrisico’s;
 • Ontwikkelen en analyseren van strategische scenario’s;
 • Bepalen en beheersen van kritieke prestatie indicatoren (KPI’s);
 • Budgetteren en forecasten;
 • Ontwerpen en beheren van managementinformatiesystemen;
 • Maken van investeringsanalyses;
 • Begeleiden van acquisities;
 • Fungeren als contactpersoon voor de controlerend accountant en fiscalist.

Interim controller, uw financieel geweten

Heeft u behoefte aan een financieel geweten, iemand die u onderneming financieel op koers houdt en sparringpartner is bij het nemen van belangrijke beslissingen? Iemand die meedenkt over (de financiële kant van) uw strategie? Iemand die zorgt dat u inzicht heeft in de financiële administratie, zorgt voor tussentijdse cijfers en zorgt dat de jaarrekening (tijdig) is opgesteld en fiscale en financiële risico’s beheerst worden? Schakel mij dan in als uw interim controller. Ik kom graag naar u toe om ondersteuning te bieden. Waar mogelijk, zal ik mijn kennis overdragen, zodat verbeteringstrajecten ook in de toekomst een blijvend resultaat geven.

Continue Reading